Covid in Huancayo

Huancayo centrum

Augustus 2020

Vanuit Huancayo komt de volgende update. Vaak hebben we gedacht dat we het slaan van de zweep wel kenden, maar ook nu blijkt weer hoe ons werkgebied, de achterstandswijken van Huancayo, ontzettend kwetsbaar is.

Covid houdt huis in Peru. Het land scoort hoog in de mondiale cijfers en helaas is het geen competitie om trots op te zijn. Zoals u van ons weet is de gezondheidszorg in Peru niet geweldig en hebben veel mensen, gelijk aan onze doelgroep, geen toegang tot goede zorg. Omdat ze officieel niet bestaan, omdat ze geen zorgverzekering hebben, of niet de middelen om bij de zorgverleners te komen. Een busrit ten waarde van € 0,25 is voor veel mensen al te veel gevraagd namelijk.

T’ikani richt zich nu al vele jaren op deze doelgroep en probeert ten eerste al deze mensen te voorzien van aandacht en liefde, maar ook van de basiszorg die de overheid aanbiedt. Koste wat het het kost, bezoeken onze medewerkers de jongeren, de jongeren met een beperking en hun familie en de ouderen. 
Koste wat het kost, want een groot deel van het team van T’ikani is helaas besmet geraakt met het virus.
Mirella is weer 100% genezen, Yanela en Abel zijn herstellende en Eloiza is helaas nog flink ziek.

Door de crisis en de lockdown zijn de activiteiten teruggebracht tot de basiszorg, het bezoeken van de cliënten. Er zijn samenwerkingen tot stand gekomen met andere, lokale organisaties, welke gezamenlijk goede resultaten. 

Maar zoals u begrijpt is de hulp vanuit alle windstreken gewenst. Via onderstaande link kunt u een bijdrage leveren welke u past. Maar u helpt T’ikani ook door het over ons te hebben, door een actie te organiseren op de school van uw kind of door een collecte in uw kerk aan ons T’ikani te wijden. Treedt u gerust met ons in contact om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen.

Help T’ikani vechten tegen COVID

T’ikani ten tijde van de lockdown

DESINFECTAN PRINCIPALES CALLES DE HUANCAYO COMO MEDIDA PREVENTIVA ...

De straten in Huancayo worden preventief schoongemaakt. (foto van diresajunin .gov . pe)

De corona situatie zorgt voor nogal wat perikelen en heeft zowel Peru als onze situatie behoorlijk verstoort.
De regering heeft strenge, sociale, isolatie maatregelen in stand gebracht. Alleen banken, gezondheidszorg, benzinestations en aan voedselvoorziening verwante activiteiten zijn toegestaan. Niet essentiële bijeenkomsten zijn verboden en dat gaat waarschijnlijk nog wel een tijd duren.

Wat doet T’ikani?
YUYAQ en WARMISONCU zijn onze hoofdactiviteiten, echter vanwege beperkte mobiliteit, want al het openbaar vervoer is verboden en vanwege het verbod op sociale bijeenkomsten, wordt er op afstand gewerkt en worden er enkel persoonlijke bezoeken gebracht. Bij de huisbezoeken dienen we afstand te bewaren en beschermende kleding te dragen. Voor YUYAQ zijn we met creativiteit thuis bezig (schilderen) om de ouderen wat om handen te geven.

Vanwege de sociale isolatie en de zeer schrijnende (economische) situatie van bijna al onze cliënten zijn we bezig met voedselpakketten. Een paar weken terug hebben we ongeveer 30 pakketten namens T’ikani uitgedeeld en ongeveer 50 (kleinere) voedselpakketten van een andere donor uit Huancayo uitgedeeld. Deze activiteit zijn we momenteel aan het herhalen. Zo bezoeken we de mensen, maken we een praatje en helpen we hen om via een kleine voedselhulp deze moeilijke tijd door te komen.

Binnenkort starten we met een kleine campagne samen met de organisatie EXPAND Peru om meer geld in te zamelen voor deze activiteit.

Gezien de huidige situatie en onze beperkte mogelijkheden voor YUYAQ en WARMISUNCU en het bijkomende feit dat de overheid alle scholen heeft gesloten tot december (wat ons wat voorbarig lijkt…)  zijn we gestart met het opnieuw opnemen van een groep van ongeveer 25 kinderen in onze activiteiten. Deze kinderen kennen we vanuit onze werkomgeving en zijn niet in staat om contact met school te onderhouden, met alle gevolgen van dien. Op sommige plaatsen in de wijk waarin we werken hebben huizen geen stroom, laat staan telefoon en internet om huiswerk thuis te krijgen. En zoals gezegd zijn (school) bijeenkomsten verboden.

Wanneer u deze kinderen een hart onder de riem zou willen steken, dan kan dit door een extra gift over te maken op ons rekeningnummer. U kunt ook onderstaande (tijdelijke) link volgen.
https://tikkie.me/pay/ip500ap4o8o76001k04h

Samen overwinnen we ook deze crisis!

De Gran Pollada actie

Eind 2019 en begin 2020 hebben we namens T’ikani Peru een ‘Gran Pollada’ georganiseerd. Een typische Peruaanse actie om geld in te zamelen. Je koopt kipmaaltijden in en verkoopt ze voor iets meer.
Wij deden het net iets anders. U kocht een maaltijd voor 10 euro. De maaltijd ging naar een cliënt van een van onze projecten en de winst ging naar alle projecten.

Ruim 50 maaltijden hebben we verkocht, waar we u dankbaar voor zijn.

De maaltijden zijn uitgedeeld aan onze cliënten. De jongeren hebben de maaltijden al rond kerst ontvangen en de ouderen in het begin van deze maand. Net op tijd, want ook Peru is in een volledige lockdown vanwege het corona-virus.

Dit heeft vanzelfsprekend veel invloed op de activiteiten van T’ikani Peru. Gelukkig heeft men wel permissie vanuit de overheid om de ouderen en de gehandicapte kinderen thuis te bezoeken. Alle groepsactiviteiten zijn vanzelfsprekend geannuleerd.

In gedachten zijn we bij de medewerkers en cliënten van T’ikani en hopen dat ze deze periode gezond doorkomen.

2019; 10-jarig bestaan ouderenproject Yuyaq

Nijmegen, december 2018

Lieve mensen,

Het jaar is bijna ten einde en 2019 staat voor de boeg. 2019; het jaar waarin het ouderenproject Yuyaq 10 jaar bestaat. En dat dankzij jullie!

Wie had dat durven dromen? Nou, om eerlijk te zijn, wij.

Dankzij jullie heeft het project haar vorm gekregen. We weten nog goed hoe we begonnen. De gemeente zag ons project wel zitten. Echter was het de gemeente te doen om de straten ‘schoon’ te houden en ging het hen helemaal niet om de ouderen. En die ouderen die daar in de straten zaten te bedelen, die bleken best een goed inkomen te hebben en thuis, (ja, ze hadden vaak een eigen huis) trokken ze hun goede kleding aan.
Al snel wisten we de juiste doelgroep te bereiken, de ouderen in de achterstandswijk Ocopilla. Deze ouderen waren niet in staat om de wijk te verlaten en zaten vaak alleen in een ruimte waar alleen een bed paste.
Al snel kreeg het project vorm en ontstonden er een aantal peilers waarop het project rustte. We gingen ons richten op de gezondheid van de ouderen, voeding, huisvesting en op het sociaal-emotionele gebied.

Het eerste half jaar hebben we ons gericht op het verkrijgen van vertrouwen, door veel zichtbaar te zijn in de wijk en er onvoorwaardelijk voor deze oudere doelgroep te zijn. Het project en de organisatie begon een goede naam op te bouwen en al gauw wisten de mensen ons te vinden.

En tot op de dag van vandaag en hopelijk nog tot ver in de toekomst, ondersteunt Yuyaq de ouderen in de wijk Ocopilla.

We bezoeken de ouderen in hun eigen omgeving. We proberen als familie voor hen te fungeren en proberen ook de omgeving van de ouderen te betrekken bij de zorg die wij verlenen.
Tijdens de bezoeken brengen we in kaart waar de knelpunten liggen. Wanneer nodig, zorgen we voor een geldig identiteitsbewijs voor de ouderen. Daarna zorgen we voor een gratis zorgverzekering van de overheid. Met deze gratis zorgverzekering zorgen we er voor dat de ouderen onder controle komen te staan van de dichtstbijzijnde dokterspost.
Vaak zien we tijdens de bezoeken dat het de ouderen niet meer lukt om hun leefomgeving op orde te houden. Hierin ondersteunen we, door samen met hen op te ruimen, schoon te maken en basisonderhoud uit te voeren aan de woning.
Wanneer het de ouderen ontbreekt aan gezonde voeding, dan schrijven we de ouderen in bij een gaarkeuken in de buurt, zodat ze iedere dag ten minste een gezonde maaltijd kunnen nuttigen. De gaarkeukens worden door de overheid ondersteund en als tegenprestatie dient de gaarkeuken minimaal 10 sociale casussen aan te nemen, die gratis mogen komen eten. Wij van Yuyaq kennen deze regeling en kunnen op deze manier onze ouderen inschrijven.
En naast de huisbezoeken, zijn de ouderen ook bij ons welkom. T’ikani heeft verschillende kantoortjes gehad in de wijk, maar sinds de andere projecten hun focus ook op deze wijk hebben gelegd, hebben we ervoor gekozen om 1 pand te huren, waar alle projecten gebruik van kunnen maken. In dit pand, midden in de wijk, zijn de ouderen altijd welkom en worden ook speciale activiteiten voor hen georganiseerd.
De andere projecten van de Stichting T’ikani zijn Warmisuncu, het project voor kinderen met een beperking, Allin Wayna, het jongerenproject en Allin Kids, voor de jongere kinderen. Deze projecten vertrekken allemaal vanuit het centrale pand. Dit zorgt er voor dat de verschillende doelgroepen samensmelten en hiermee de netwerken vergroten.  Het kinderdagverblijf Waytakuna is in de loop der jaren volledig zelfstandig geworden en niet meer afhankelijk van giften. Zij draaien het project nog wel onder de vlag van T’ikani – Peru.

In de loop der jaren zijn er veel vrijwilligers betrokken geweest bij T’ikani. In Nederland als in Peru. Momenteel draaien alle projecten volledig op Peruaanse krachten.
Tijdens de jaren van financiële crisis hebben we gemerkt dat we veel minder inkomsten genereerden en was het soms spannend of we het hoofd boven water zouden weten te houden. Maar door de juiste initiatieven vanuit Peru, door bijvoorbeeld meer samen te werken met elkaar (de projecten onderling) als ook met andere organisaties en overheidsinstanties, heeft men ervoor gezorgd dat we toch onze doelgroepen weten blijven te bedienen.

Graag willen we jullie bedanken voor de ondersteuning die jullie ons geboden hebben, in welke vorm dan ook. De impact van jullie ondersteuning is zo groot geweest, dat we dus al 10 jaar de ouderen weten te ondersteunen en de impact van al het werk van T’ikani is nog vele malen groter.

Wij zijn daar enorm trots op en we hopen dat jullie deze trots met ons willen delen.

Letterlijk zijn we er enorm bij gebaat wanneer jullie dit verhaal willen delen.

En natuurlijk zijn we er ook bij gebaat wanneer jullie ons opnieuw eens zouden willen ondersteunen, zodat we de komende 10 jaar ook weer goed door weten te komen. Hopelijk hebben we voldoende  aangetoond dat we zorgvuldig omgaan met alles dat we ontvangen en dat er niets aan de strijkstok blijft hangen.

  • Een donatie kan overgemaakt worden op rekeningnummer: NL76RABO0108688933 t.n.v. T’ikani onder vermelding van de projectnaam.
  • Vrijwilligers zijn van harte welkom in Peru. Meer informatie is te vinden op www.tikani.org, hier kan men ook de jaarverslagen vinden.
  • Ook zouden we graag voorgesteld worden aan scholen, kerkgemeenschappen of lokale fondsen.

Wie weet dat jullie ons met een van deze zaken kunnen of willen helpen. Samen op weg naar de volgende 10 jaar!

Nogmaals hartelijk bedank!

Namens iedereen van T’ikani,

Marieke, Sterre en Bram