Wat doen we?

Momenteel werkt T’ikani in 3 projecten voor kinderen met een beperking, straatkinderen en  tieners en ouderen.

Kinderen met een beperking – Warmisuncu

“Warmisuncu” komt uit het Quechua, de oorspronkelijke taal in Peru. Warmisuncu betekent “warm hart”, er richt zich op kinderen met een beperking. Het doel van het project is dat deze kinderen gelijkwaardig behandeld gaan worden en de juiste zorg krijgen. Maar bovenal dat de Peruaanse gemeenschap de kinderen accepteert en anders gaat benaderen.

Jongeren en tienermoeders – Allin Wayna

“Allin Wayna” betekent “Mooie Jongeren”. Het project richt zich op tieners in de stad Huancayo met een moeilijk verleden. Veel Peruaanse jongeren zijn van jongs af aan bekend met huiselijk geweld, discriminatie en hebben een niet erg hoopvol toekomstperspectief.

Ouderen – Yuyaq

Yuyaq betekent “oude wijze”. We willen hiermee uitdragen dat ouderen gerespecteerd en goed verzorgd moeten worden, en niet vergeten wegkwijnen.Veel ouderen in Huancayo worden aan hun lot overgelaten, veel van hen komen op straat terecht of kwijnen weg op een verborgen plek. Er is veel te weinig opvang en nauwelijks zorg voor deze kwetsbare ouderen die geen familie hebben die voor hen zorgt wanneer er iets gebeurt.