Jaarverslag en ANBI

Ons jaarverslag bevat een verslag van de recente activiteiten van T’ikani, een financieel verslag en het actuele beleidsplan. Daarnaast vind je hier ook alle gegevens met betrekking tot de ANBI, zoals bijvoorbeeld de bestuurssamenstelling en het beloningsbeleid.

Het jaarverslag van 2020 is hier te downloaden:

Het jaarverslag van 2019 is hier te downloaden: