Giften

T’ikani is voor het uitvoeren van haar werk voor kwetsbare mensen in Peru afhankelijk van giften. Het werk is echt mensenwerk en erg intensief, er zijn ongeveer 12 lokale mensen in dienst bij T’ikani. Zij zijn voor hun inkomen daarvan afhankelijk, daarom is het voor T’ikani erg belangrijk om een regelmatige bron van inkomsten te hebben.

Vaste donateurs zijn een belangrijke kurk waarop T’ikani moet drijven. Door vaste giften kunnen we T’ikani in Peru stabiliteit bieden om op langere termijn het werk te blijven verrichten. Dat past bij de doelstelling van T’ikani : relaties aangaan en zo, vanuit de mensen zelf, hun omstandigheden verbeteren. U kunt eenvoudig donateur van T’ikani worden door een mailtje te sturen naar info@tikani.nl.

Giften kunnen overgemaakt worden naar bankrekening NL76RABO0108688933 t.n.v. Stichting T’ikani te Lelystad. Als u een gift geeft voor een speciaal project, vermeld dan het project erbij.

T’ikani is een erkende goede doelen organisatie. Door deze ANBI verklaring zijn giften aftrekbaar van de belasting. Het werk in Nederland voor de stichting T’ikani wordt als vrijwilligerswerk gedaan. Daarom komt 100% van uw gift op de goede plek terecht.

Bankrekening voor giften vanuit het buitenland:
Stichting T’ikani
IBAN: NL76RABO0108688933
BIC: RABONL2U